Zabawa jest główną aktywnością dziecka w pierwszych latach życia. Szacuje się, że ponad 60% czasu dziecka poświęcone jest na zabawę, a najlepsze jest to, że robi to z własnej woli, w sposób naturalny. W zasadzie jest to jedyna czynność, która nie wymaga instrukcji, ponieważ dzieci bawią się niemal instynktownie.

Dlatego zabawa dzieci to coś więcej niż tylko zabawa: to proces uczenia się, dzięki któremu dziecko dowiaduje się wszystkiego o swoim otoczeniu. Nie na darmo wielu mówi, że jest to pierwsza próba życia. Poprzez zabawę dzieci zaczynają wchodzić w interakcje z otoczeniem, poznają środowisko i rozwijają swoje umiejętności. Oto 3 powody, by zachęcać dzieci do zabawy w okresie niemowlęcym

1. Zabawa rozwija umiejętności motoryczne

Udział w zabawie jest dla dzieci świetnym ćwiczeniem rozwijającym umiejętności motoryczne. Poprawia to równowagę i koordynację ręka-oko, a także jest doskonałą metodą ćwiczeń fizycznych, takich jak chodzenie, skakanie i bieganie. Doskonale nadaje się również do stymulowania drobnej motoryki poprzez chwytanie zabawek i rysowanie. Nie wiesz jaką zabawę zaproponować swojemu dziecku? Poznaj 3 ciekawe pomysły na zabawę. 

2. Stymuluje rozwój intelektualny i poznawczy

Zabawa jest istotną czynnością w rozwoju poznawczym i intelektualnym dziecka. Poprzez zabawę dzieci mogą naśladować otaczający je świat, tworząc własne symbole, naśladując postawy i zachowania dorosłych. W rzeczywistości poprzez tę zabawę naśladowczą dziecko przyswaja sobie treści otoczenia, zaczynając od konkretnych modeli, aby później odtworzyć sytuacje bardziej abstrakcyjne i twórcze. W trakcie tego procesu rozwija się percepcja, myślenie, kreatywność i wyobraźnia, ucząc się jednocześnie nowych strategii rozwiązywania problemów.

3. Zabawa kształtuje osobowość

Poprzez zabawę dzieci przyswajają sobie różne postawy i sposoby działania właściwe dla danego środowiska i stopniowo rozwijają własne upodobania, zainteresowania, sposoby zachowania i odnoszenia się do innych; innymi słowy, kształtują swoją osobowość. W tym procesie kształtuje się i umacnia także koncepcja siebie, poczucie własnej wartości i samoocena, a także stymulowana jest ekspresja emocjonalna. Ponadto zabawa jest dla dzieci świetnym sposobem na rozwijanie umiejętności, które pozwolą im stawić czoła konfliktom czy codziennym sytuacjom, takim jak problemy szkolne, narodziny rodzeństwa czy zmiana szkoły.